Türkçe

FRUCOM Duyuruları

Sirküler Tarih/No: 07.06.2016/549

Sayı

: 5505

İstanbul,07.06.2016

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

· FRUCOM 'un 2016 / 17 ve 18 sayılı bültenleri,

· FRUCOM 'un 2016 / 18 sayılı bülteninde özetle; 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle, ithalatta AB sınır kapılarında Gürcistan fındıkları için aflatoksin kontrolleri (669/2009 sayılı Yönetmeliğin EK 1) bağlamında % 20 düzeyinde sıklaştırılmış resmi kontrol uygulamasının başlayabileceği, hâlihazırda sıklaştırılmış resmi kontrol uygulamasına tabi olan Avustralya bademleri ve Afganistan kuru üzümlerinin ise kapsam dışında bırakılabileceği, anılan değişikliği de içeren yeni Yönetmeliğin AB Remi Gazetesi'nde Haziran 2016'da yayınlanabileceği hususlarının belirtildiği,

· Avrupa Birliği'nin 2016 / 20,21 ve 22 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimleri,

· FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri,

· AB-Türkiye arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi için başlatılan ankete FRUCOM katılımı, chlorpyrifos ile ilgili yapılan toplantı sonuç raporları ve chlorpyrifos ile ilgili güncelleme ile ilgili FRUCOM duyuruları,

EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK:
a) FRUCOM Bültenleri (7 sayfa)
b) RASFF Bildirimleri (3 adet)
c) FRUCOM Medya Haberleri (9 sayfa)
d) FRUCOM Sirküleri (4 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
FRUCOM_Bultenler.pdf 2.758,47 KB İndir
FRUCOM_MedyaHaberleri.pdf 330,72 KB İndir
FRUCOM_RASFF_20.pdf 261,37 KB İndir
FRUCOM_RASFF_21.pdf 278,77 KB İndir
FRUCOM_RASFF_22.pdf 263,77 KB İndir
FRUCOM_Sirkuler.pdf 263,96 KB İndir