Türkçe

FRUCOM Duyuruları

Sirküler Tarih/No: 31.01.2018/86

Sayı

:885

İstanbul,31.01.2018

 İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

  • FRUCOM'un 2018 / 1,2,3,4 numaralı bültenleri,
  • Avrupa Birliği'nin 2017/ 51-52, 2018/1,2,3,4 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimleri,
  • FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri,

EK'te bilgilerine sunulur.

Ayrıca,

  • Türk ürünlerinde pestisit propineb'in kullanımı hususunda, Komisyon'un Kasım 2017'de Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) pestisit propineb'in kullanım yetkisini kaldırmayı teklif eden bir taslak düzenleme yasası'nı sunduğunu ve Türkiye'nin bu bildirime yanıt olarak pestisit propineb'in Antep fıstığı, armut, elma, turunçgiller gibi geniş bir ürün grubunda bitki sağlığını korumak amacıyla çeşitli zararlı organizmaların oluşumuna karşı kullanıldığını ve böyle bir değişiklik olması halinde bir geçiş dönemi talep ettiği bildirildi. Frucom, kendi üyelerine Frucom'un iştigal alanındaki ürünlerinde pronineb kalıntılarının bulunup bulunmadığını sorduğunu ve geri yanıt alınmadığını bildirmiştir.
  •  Okratoksin A (OTA) konusunda Frucom tarafından yaptırılan çalışmanın devam ettiği ve taslak raporun çıkacağı bildirilmiştir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK:FRUCOM Bültenleri (4 adet) , FRUCOM RASFF Bildirimleri (5 adet) , FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri (1 adet),Türkiye'nin pestisit propineb hakkındaki yanıt bildirimi , Komisyon'un WTO bildirimi ve talak yönetmelik