Türkçe

Gayrimenkul Satışı

Sirküler Tarih/No: 26.03.2021/246

Sayı

: 381-01214

İstanbul,22.03.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 30-31/03/2021 tarihlerinde İstanbul ilinde, 01-02/04/2021 tarihlerinde ise Kocaeli ilinde satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (http://www.sgk.gov.tr/) ilan edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: İlan Metni (3 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ilan Metni_22.3.2021.pdf 262,12 KB İndir