Türkçe

Gazze'ye Girişi Özel İzne Bağlı Malzemeler

Sirküler Tarih/No: 28.11.2012/1042

Sayı

: EGT/13051

İstanbul,28.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 27.11.2012 tarihli yazıda,

İsrail Savunma Bakanlığı (İşgal Altındaki) Topraklar Hükümet Faaliyet Koordinatörlüğü'nün (COGAT) "Update Concerning the List of Controlled Items to Gaza Strip” ile yerleşik diplomatik temsilciliklere ilettiği bir yazıya atıfla;

• Gazze' ye girişi özel izne bağlı malzemeler listesinin Ekim 2012 itibariyle güncellendiğinin,


• Liste ile Gazze'ye silah, savaş malzemesi ve çift kullanımlı ürünlerin girişine engel olunmasının amaçlandığının,


• ”Projeler için çift kullanımlı ürünler” kategorisinde yer alan malzemelerin Gazze'ye girişine, FUY onaylı projeler için, uluslararası uygulama ve gözetim altında bulunması kaydıyla izin verileceğinin,


• Listede yer almayan ürünlerin ise Gazze Şeridine girişine izin verileceğinin

bildirildiği ifade edilerek,

İhracat 2002/12, 2003/12, 2010/8, 2011/2, 2012/1 sayılı Tebliğler kapsamında Gazze'ye yapılacak ihracat başvuruları için keyfiyetin bildirilmesi gerektiği

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Liste (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste.pdf 2.030,82 KB İndir