Türkçe

Geçici Trafik Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 08.06.2012/532

Sayı

: EGT/6766

İstanbul,08.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 23.03.2012 Tarihli ve 2012/305 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.06.2012 tarihli yazıda;

Uluslararası taşımacılık faaliyeti dışında çeşitli nedenlerle kesin ihraç veya sergi, fuar, gösteri, test ve benzeri amaçla geçici ihracat/ithalat kapsamında yurtdışına çıkış yapmak ve/veya yurda giriş yapmak isteyen taşıtların izinlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlendiği; bu kapsamda sınır kapılarımızdan kendi tekerlekleri üzerinde boş olarak giriş-çıkış yapacak araçların anılan Bakanlığa yapacakları çıkış izni başvurularında, 01.04.2012 tarihi itibariyle "D” Grubu Geçici Trafik Belgesi ve Plakaları ile işlem yapılmasının 13.03.2012 tarihli ve 5072 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın konuya ilişkin yeni bir yazısına atıfla; 25.05.2012 tarihli ve 28303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1 inci maddesi ile yurtdışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi ve getirilmesi halinde "D” Grubu Geçici Trafik Belgesinin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile "A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi” verilebileceğinin hükme bağlandığı,

- Yurtdışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi ve getirilmesi veya sergi, fuar, gösteri, test vb amacıyla geçici ithal/ihraç kapsamında kendi tekerlekleri üzerinde giriş-çıkış yapacak taşıtlara "D” ve "A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi ve bu belgelerle kullanılan plakalara işlem yapılması,

- İhraç taşıt çıkışlarının daha etkin yapılabilmesi ve zaman kaybının minimum düzeye indirilmesinin sağlanması için Bakanlıklarından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin yıllık olarak kesin ihraç kapsamında yapacakları taşımalarda; dilekçe, geçici plaka listesi, "A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi, bu plakaların sadece Türk menşeli ihraç taşıtların çıkışlarında kullanılacağına dair noter onaylı taahhütname ve firmanın imza sirkülerinin ibrazı şartıyla, "A” Grubu Geçici Trafik Düzenleme Yetki Belgesi süresi baz alınarak söz konusu taşıt plakalarına yıllık olarak U-Net otomasyon sisteminden izin düzenlenmesi

hususlarının 31.05.2012 tarihli ve 10774 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.