Türkçe

Geçici Trafik Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 23.03.2012/305

Sayı

: EGT/3535

İstanbul,23.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.03.2012 tarihli yazıda;

Uluslararası taşımacılık faaliyeti dışında çeşitli nedenlerle kesin ihraç veya sergi, fuar, gösteri, test ve benzeri amaçla geçici ihracat/ithalat kapsamında yurtdışına çıkış yapmak ve/veya yurda giriş yapmak isteyen taşıtların izinlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlendiği; bu kapsamda, sınır kapılarımızdan kendi tekerlekleri üzerinde boş olarak giriş-çıkış yapacak araçların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na yapacakları çıkış izni başvurularında, 01.04.2012 tarihi itibariyle "D” Grubu Geçici Trafik Belgesi ve Plakaları ile işlem yapılmasının 13.03.2012 tarihli ve 5702 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter