Türkçe

Geçiş Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 27.03.2012/317

Sayı

: EGT/3691

İstanbul,27.03.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.03.2012 tarihli yazıda;

Türk taşımalarınca kullanılmak üzere sene başında Yunanistan makamlarından temin edilen Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinden 400 adedinin, ilk çıkış beyanı hariç olmak üzere bir önceki ithal balık taşımasına ait gümrük onaylı ve mühürlü kapanmış ithalat beyannamesi ile ithalat faturasının birer örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla, Yunanistan'dan yapılacak olan ithal balık taşımaları için (boş çıkış dahil) Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde genel kullanıma açılması hususunda 22.03.2012 tarihinde TOBB'un talimatlandırıldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.