Türkçe

Geçiş Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 25.06.2012/588

Sayı

: EGT/7367

İstanbul,25.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25.06.2012 tarihli yazıda;

Sınır kapılarından yurt dışına çıkış yapacak taşıtların öncelikle ilgili dağıtım bürolarından geçiş belgesi/belgelerini almaları, daha sonra gümrük çıkış kayıt (tescil) işlemlerini yaptırmaları gerektiğinden bahisle,

Anılan Bakanlığa intikal eden firma müracaatlarından halen bazı firmaların ilgili dağıtım bürolarından geçiş belgesi almadan önce gümrük çıkış kayıt (tescil) işlemlerini yaptırmaya devam ettikleri ve bu durumda taşıtlar yurt dışında gözüktüğünden ilgili geçiş belgesi dağıtım bürosundan geçiş belgesi alamadıkları ve bu firmaların taşımalarını devam ettirebilmek için anılan Bakanlıktan geçiş belgesi talebinde bulunduklarının müşahede edildiği,

Bu çerçevede; taşımacı firmaların mağdur olmamaları için, sınır kapılarından yurt dışına çıkış yapacak taşıtların öncelikle ilgili dağıtım bürolarından geçiş belgesi/belgelerini almaları, daha sonra gümrük çıkış kayıt (tescil) işlemlerini yaptırmaları gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter