Türkçe

Geçiş Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 18.12.2014/905

Sayı

: EGT/11498

İstanbul,18.12.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 17.12.2014 tarihli yazıda;

İkili karayolu taşıma anlaşması bulunan ülkelerle yapılan uluslararası taşımaların, kota geçiş belgeleri ile yürütüldüğünden bahisle, söz konusu anlaşma ve protokoller çerçevesinde geçiş belgesi teati edilen bazı ülkelerden Bakanlığa intikal eden taleplerde, geçiş belgeleri üzerinde ilk tahsis edilen firma unvanı, kaşesi/mührünün Bakanlıklarca onaylanarak ikinci bir firmaya yeniden tahsis edilmek istendiği ve bu şekilde gümrük müdürlüklerine sunulacak belgelerin Bakanlıkça kabul edilmesinin talep edildiği,

Bakanlığın, bu şekilde belge kullanan yabancı plakalı taşıtlara izin verilmemesi yönünde bir uygulama başlatmayı planladığı, bu uygulamanın diğer ülkelerde Türk taşımacılar açısından karşılık bulacağının değerlendirildiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen Türk taşımacıların yabancı ülkelere geçiş belgeleriyle yapmış oldukları taşımalarda, belge üzerinde ikinci bir firma unvanı/kaşesi basılı geçiş belgelerinin diğer ülkelerde kabul edilip edilmediği hususundaki bilgilerin Ek'li form vasıtasıyla en geç 22 Aralık 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_GecisBelgeleri.doc 34,50 KB İndir