Türkçe

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi

Sirküler Tarih/No: 24.05.2012/491

Sayı

: EGT/6009

İstanbul,24.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.05.2012 tarihli yazıda;

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olduğundan bahisle,

Anılan Bakanlığın Kara Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıfla; 20.04.2012 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin güncellendiği ve anılan Genel Müdürlüğün http://www.kugm.gov.tr/ internet adresinde yayımlandığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.