Türkçe

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi

Sirküler Tarih/No: 06.02.2013/123

Sayı

: EGT/1435

İstanbul,06.02.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.02.2013 tarihli yazıda;

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin;

- 6. Maddesindeki "Dağıtım Bürolarının Yükümlülük ve Sorumlulukları” bölümünün dağıtım bürolarını ve taşımacıları kapsayacak şekilde "Yükümlülük ve Sorumluluklar” başlığı altında yeniden düzenlendiği,

- 20. Maddesindeki "İdari Müeyyideler, Cezalar ve Süreler” bölümünde ise değişiklikler yapıldığı

belirtilerek; mezkur değişikliğin Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde (http://www.kugm.gov.tr/) yayınlandığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Yönerge'nin Düzenlenen 6. ve 20. Maddeleri (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
DuzenlenenMaddeler.pdf 1.337,52 KB İndir