Türkçe

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (2017/Revize )Hk

Sirküler Tarih/No:17.05.2017/367

Sayı

:EGT/4617

İstanbul,17.05.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.05.2017 tarihli yazıda;

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Bakanlıkça sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olduğundan bahisle,

Yazıda devamla, 04/04/2017 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin güncellendiği ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında (http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/doc/20170505_142632_2769_1_64.doc) yayınlandığı

iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi