Türkçe

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi 2019

Sirküler Tarih/No: 05.04.2019/196

Sayı

: 539-02213

İstanbul,04.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Uluslararası Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokoller uyarınca anılan Bakanlık tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda; mevcut geçiş belgesi kotaları, belge kullanım oranları ve sektör mensuplarının anılan Bakanlığa intikal ettirilen ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin günün şartlarına uygun şekilde yeniden hazırlanıp yayımlandığı; söz konusu yönergeye http://www.kugm.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi