Türkçe

Geçiş Belgeleri Dağıtımı

Sirküler Tarih/No: 05.12.2012/1068

Sayı

: EGT/13364

İstanbul,05.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.12.2012 tarihli yazıda;

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin ilgili bölümünde, yurt dışına çıkış yapacak taşıtlara geçiş belgelerini tahsis edecek Geçiş Belgesi Dağıtım Büroları'nın belirlendiği; Kapıkule sınır kapısının açıldığı Bulgaristan tarafındaki Kaptan Andreevo sınır kapısının 7 Kasım 2012 tarihinde başlatılan modernizasyon çalışmaları nedeniyle büyük bölümünün devre dışı kaldığı, pasaport ve gümrük kontrollerinin tek hata düşürüldüğü; bahsi edilen bu çalışmanın 2013 yılı sonuna kadar devam edeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi