Türkçe

Geçiş Belgeleri - Rusya Federasyonu

Sirküler Tarih/No: 31.12.2012/1151

Sayı

: EGT/14404

İstanbul,31.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.12.2012 tarihli yazıda;

Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında 11-12 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı sonucunda imzalanan protokol ile 2010-2012 yıllarında uygulanan Rus taşıtı yükleme sisteminin sonuçlandırılmış olduğu ve 2013 yılında iki ülke taşımacılarınca kullanılmak üzere 1.000 adedi frigorifik taşıtlar için olmak üzere 9.000 adet ikili geçiş belgesi, 6.000 adet transit geçiş belgesi ve 1.500 adet 3. ülke geçiş belgesinin teati edilmesi hususunda mutabakata varıldığı,

İki ülke taşımacılarınca kullanılmak üzere teati edilecek 9,000 adet ikili geçiş belgesinin söz konusu protokole göre üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılacağı; geçiş belgesi sistemini ve üçüncü ülkelerin taşımacılık pazar payını değerlendirmek için her iki ülke yetkililerinin Ağustos 2013 tarihinde bir araya geleceği,

Bu kapsamda, her ne kadar Rus taşıtı yükleme zorunluluğu kaldırılmış olsa da iki ülke arasındaki pazar paylaşımına ilişkin Rus makamlarının tutumu dikkate alındığında, 2013 yılında Rus taşıtı yükleme sayılarında belirgin bir azalma olmasının özellikle 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak toplantıda müzakere pozisyonumuzu zora sokabileceği; yeni kurulan bu sistemin ileriki yıllarda da devam etmesini teminen ülkemizden 3. ülke taşıtları yerine Rus plakalı taşıtların yük almalarının kolaylaştırmasının son derece önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi