Türkçe

Geçiş Belgeleri Tahsisi

Sirküler Tarih/No: 01.10.2012/882

Sayı

: EGT/10672

İstanbul,01.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.09.2012 tarihli yazıda;

2012 yılına ait Rusya ikili geçiş belgelerinden 500 adedinin 20.08.2012 tarihinden itibaren genel kullanıma açılmasının uygun görüldüğü ve genel kullanıma açılan bahse konu belgelerin sadece ülkemizden Rusya'ya yapılan ihracat amaçlı taşımalarda kullandırıldığı, firmaların olası dönüş yükü taleplerinin de hak edişlerinden mahsup edilmek üzere karşılandığı,

Bu çerçevede; genel kullanıma açılan 500 adet ikili geçiş belgesinin tükendiği; Rus taşıtı yükleme karşılığı tahsis edilen geçiş belgelerinden ise 1.405 adet kaldığı dikkate alınarak firmaların mevcut hak edişleri ile yükleme evraklarını ibraz edecek firmaların hak edişleri saklı kalmak kaydıyla Rusya ikili geçiş belgelerinden 500 adedin daha Rusya'ya yapılan ihraç taşımalarında kullandırılmak üzere Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde genel kullanıma açıldığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi