Türkçe

Geçiş Belgeleri Tahsisi

Sirküler Tarih/No: 02.10.2012/887

Sayı

: EGT/10730

İstanbul,02.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01.10.2012 tarihli yazıda;

Pendik Limanı'ndan Köstence/Romanya varışlı Ro-Ro hattını kullanarak Romanya'ya ve Romanya'dan transit geçerek diğer ülkelere taşıma yapan taşıtlara Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde TOBB tarafından geçiş belgesi verildiği,

U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş.'nin Pendik-Köstence limanları arasındaki Ro-Ro seferlerini durdurması nedeniyle Pendik-Köstence Ro-Ro hattını kullanarak yurtdışına çıkış yapan taşıtların karayolundan ülkemize dönüşlerini teminen Bulgaristan ve Romanya ücretli transit geçiş belgelerinin tahsis edilmesi yönünde TOBB'un talimatlandırıldığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi