Türkçe

Geçiş Belgeleri Tahsisi

Sirküler Tarih/No: 27.09.2012/870

Sayı

: EGT/10551

İstanbul,27.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26.09.2012 tarihli yazıda;

Gürcistan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 15. ve 17. maddelerinin kapsamında yapıldığı; anılan Bakanlığın GEBOS otomasyon sisteminde yapılan incelemede, kotası 10.000 adet çok girişli geçiş belgelerinden 13 adet, kotası 2.000 adet olan tek girişli geçiş belgelerinden 1.036 adet kaldığının tespit edildiği,

Suriye'de yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Suriye'ye ve Suriye üzerinden transit geçiş yaparak taşıma yapan bölge taşımacılarının Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden diğer ülkelere taşıma yapmaları nedeniyle geçiş belgesi kullanımının artması nedeniyle 13 adet çok girişli geçiş belgesinin tükenmesi akabinde mevcut 1.036 adet Gürcistan tek girişli geçiş belgesinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde boş giriş dönüş yükü taşımaları ile yıl içerisinde adına çok girişli geçiş belgesi tahsisi yapılan taşıtlar hariç ve mezkur Yönergenin 15. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla sadece Gürcistan'a ve Gürcistan üzerinden yapılan ikili ve transit taşımalara tahsis edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygylama-Eğitim-İletişim Şubesi