Türkçe

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları

Sirküler Tarih/No: 12.02.2018/120

Sayı

:EGT/1223

İstanbul,12.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08.02.2018 tarihli yazıda;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde güncellenen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin yayımlandığı ve bahse konu Yönergeye Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün http://www.kugm.gov.tr/ internet sayfasından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi