Türkçe

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Sirküler Tarih/No: 04.01.2013/11

Sayı

: EGT/139

İstanbul,04.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.01.2013 tarihli yazıda;

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca anılan Bakanlık tarafından sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi” çerçevesinde yürütüldüğü,

18.12.2012 tarihinde yapılan bir toplantıda, kurum ve kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak bahse konu yönergenin güncellendiği ve http://www.kugm.gov.tr/ internet sayfasında yayımlandığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi