Türkçe

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Sirküler Tarih/No:19.03.2021/225

Sayı

:360-01172

İstanbul,19.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlıkça temin edilen geçiş belgelerinin dağıtımının 15.03.2019 tarih ve 21217 sayılı Makam Oluru ekinde yayımlanan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir.

Uluslararası karayolu taşımacılığı alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, belirlenen geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranlarının yanı sıra uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve firmalarca Bakanlığa intikal ettirilen ihtiyaç ve talepler dikkate alınarak hazırlanan yeni "Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi"nin 11.03.2021 tarihli ve 15608 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün (https://uhdgm.uab.gov.tr/ ) internet sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi: https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/2021-yili-gecis-belgesi-dagitim-esaslari-yonergesi-yayimlanmistir