Türkçe

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Sirküler Tarih/No: 12.03.2012/253

Sayı

: EGT/3009

İstanbul,12.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.03.2012 tarihli yazıda;

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan " Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi”nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen anılan Bakanlıkta bir toplantı yapılacağı

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yürürlükteki (http://www.kugm.gov.tr/ adresinde yer alan) Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'ne (2011 Yılı Revize) ilişkin öneri ve görüşlerin en geç 19 Mart 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.