Türkçe

Geçiş Belgesi Tahsis Edilmesi

Sirküler Tarih/No: 24.01.2013/76

Sayı

: EGT/952

İstanbul,24.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.01.2013 tarihli yazıda;

Uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi sahibi firmaların geçiş belgesi talebinde bulunmaları halinde 2013 yılı için revize edilen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin Üçüncü Kısım/Başvuru bölümünün 4 üncü maddesi (c) fıkrasında yer alan "Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı aslı, Transit Güvenlik Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesi (T1/T2) veya Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı örneği”nden herhangi birinin ibraz edilmesinin gerektiği,

Konuyla ilişkin olarak; 18.12.2012 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Toplantısı'nda, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda, gümrük mevzuatı kapsamında mavi hat yetkisine haiz firmalar tarafından tescil edilerek, sonrasında sistem tarafından sarı ve kırmızı hatta yönlendirilen beyannamelerde, gümrük idaresince kabul işlemi yapılmadığı ve kabul memurlarınca gümrük mührü aranmayarak sadece muayene memuru kaşesi ve imzası ile işlemlerin devam ettirildiği ve bu durumda beyannamelerde gümrük mührü bulunmaması nedeniyle ilgili dağıtım bürolarında geçiş belgesi tahsisinin yapılmadığının anlaşıldığı,

Bu kapsamda, mezkur Yönerge'nin 4 (c) maddesinde yer alan gümrük beyannamelerinden gümrük mühürlü veya kaşeli ve imzalı olan beyannamelerin de ilgili dağıtım bürolarınca kabul edilerek 2013 yılı için revize edilen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde geçiş belgesi tahsis edilmesinin uygun görüldüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi