Türkçe

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sirküler Tarih/No: 26.02.2015/160

Sayı

: ARGUYG1/1677

İstanbul,25.02.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan "Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bilgisi verilmektedir.

Yönetmelikte;

"8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi Söküm Yönetmeliği”ne aşağıdaki geçici 4 üncü maddenin eklenmiş olup,

"GEÇİCİ MADDE 4- İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri almayanlar, 28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.” Hükmünün yer aldığı bilgisi verilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi