Türkçe

Gemi Ve Yat İhracatında Nispi Aidat Tutarlarının Güncellenmesi

Sirküler Tarih/No:22.06.2021/421

Sayı

:114-1009

İstanbul,22.06.2021

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin 8/4/2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurul'a katılım sağlayan Birlik üyelerinin uygun görüşü ile Birlik iştigal sahasına giren ürün gruplarının ihracat işlemlerinde on binde beş olarak uygulanmakta olan nispi ödeme tutarının on binde dörde indirilmesine karar verilmiştir.

Mer'i mevzuat hükümleri uyarınca nispi ödemelere ilişkin düzenlemeler Genel Kurul kararının ardından Ticaret Bakanlığı onayı ile yürürlüğe konmaktadır. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda alınan nispi ödeme oranında değişiklik yapılması kararı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 140.03-0006470836 sayılı yazı ile onaylanmış ve tarafımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla, 22 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılacak ihracat işlemleri için Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği iştigal sahasına girmekte olan ürünlerde FOB bedeli üzerinden on binde dört oranında nispi ödeme tahsil edilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Birliği Koordinasyon Şubesi