Türkçe

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Çalıştayı

Sirküler Tarih/No: 28.02.2019/116

Sayı

:80-01288

İstanbul,27.02.2019

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak, sektörün 2023 İhracat Stratejisi doğrultusunda ihracat hedeflerine ulaşması, küresel rekabet gücünün artırılması ve sektörel faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesini teminen, sektör sorunlarını görüşmek ve çözüm üretmenin yanı sıra vizyon, misyon ve strateji kazandırmak amacıyla 16 Mart 2019 tarihinde Tuzla Holiday INN Otel'de Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilecek ve tüm masrafları Birliğimizce karşılanacak olan "Gemi ve Yat Sektör Çalıştayı”na, sektörle ilgili karar verebilecek nitelikte üst düzey bir yöneticinizce katılım sağlanması ve ilgili kişinin ad-soyad-iş unvanı içerir katılım teyitlerinin 06 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gemi@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Adına
CEM SEVEN
Yönetim Kurulu Başkanı

GEMİ VE YAT SEKTÖR ÇALIŞTAYI TASLAK PROGRAMI
Tarih: 16.03.2019 Cumartesi
Yer: Holiday INN Otel Tuzla / İstanbul
Saat: 09:30-10:00 Açılış Konuşmaları,
10:00-12:00 I. Oturum
13:00-15:00 II. Oturum
15:30-17:00 Sonuç Raporunun Hazırlanması
Bilgi ve Katılım Teyitleri için İrtibat:
Anıl Caner Topaloğlu
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
Tel: 0212 454 07 64
Faks: 212 454 05 01-02
E-mail: gemi@iib.org.tr/ atopaloglu@iib.org.tr