Türkçe

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Sektör Sorunları

Sirküler Tarih/No: 27.04.2018/302

Sayı

:3088

İstanbul,26.04.2018

ÖNEMLİ - SÜRELİ

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Birlik üyelerinin ihracat süreçleri ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunları ilgili makamlar nezdinde dile getirmek ve çözüm önerileri üretmek, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin ana faaliyet misyonlarından birisi konumundadır.

Bu itibarla, önümüzdeki dönemde Bakanlık ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilecek olan toplantılarda sektör sorunları dosyamıza esas teşkil etmek üzere gerek kendi firmanız gerekse sektörün genel bir sorunu olarak değerlendirdiğiniz hususların 9 Mayıs 2018 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize e-posta yoluyla (gemi@iib.org.tr) gönderilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: Görüş Bildirme Formu

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Gorus Form.docx 11,95 KB İndir