Türkçe

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği

Sirküler Tarih/No: 06.03.2012/238

Sayı

: ARGUYG1/2824

İstanbul,06.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; gıda ürünleri ihracatımızda katma değerin arttırılarak 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılması, yeni teknoloji ve üretim metotlarının üretim süreçlerine kazandırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 29 Mayıs 2012 tarihinde İzmir'de, bu yıl ilki düzenlenen ve her yıl tekrarlanması planlanan Gıda Ar-Ge Proje Pazarı organizasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinlik, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde ve Yaş Meyve Sebze, Meyve Sebze Mamulleri, Hububat-Bakliyat-Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Fındık ve Fındık Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörlerin katılımı ile yürütülmekte olup, proje kapsamında akademisyenler, üniversite öğrencileri, özel/kamu kurum ve kuruluşları vb. gıda sektörlerini ilgilendiren çeşitli konulardaki projelerini sunmaları için etkinliğe davet edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, gıda olarak tüketilen bitkisel ve hayvansal tarım ürünleri ile su ürünlerinin üretimi, girdi/çeşit/ürün geliştirme, kalite öğelerinin belirlenmesi, işleme, depolama, ambalaj, tüketim, taşıma, ticaret ve ihracata yönelik tüm yeni/ileri teknolojiler ile katma değer yaratmaya yönelik tüm konuları kapsayacağı belirtilmektedir.

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.timgidaarge.org/ websitesinden ulaşılmakta olup, başvuru için proje başvuru formunun doldurularak proje özeti ve poster tasarımı ile birlikte gidaarge@egebirlik.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.