Türkçe

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Sektör Özel Ödülleri

Sirküler Tarih/No: 22.02.2012/191

Sayı

: ARGUYG1/2318

İstanbul,22.02.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; Ege İhracatçı Birlikleri koordinatörlüğünde gıda konusundaki sektörlerimizin katılımı ile "Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” projesinin yürütülmekte olduğu ve projenin, 13 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantısında "Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin 29-30 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Swissotel Grand Efes Otelinde yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu toplantıda yapılan değerlendirmelerin neticesinde, ilk 3'e giren projelere verilecek ödüller dışında, sektörlerin kendi alanlarında başarılı bulduğu ve hayata geçirmek istedikleri projelere sektör özel ödülleri verilebileceği hususunda görüş birliğine varıldığı ve konunun ilgili Sektör Kurullarınca da değerlendirilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sektör kurulu kararına esas olmak üzere, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği çerçevesinde verilecek sektör özel ödülleri ile ilgili görüşlerinizin iletilmesi konusunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter