Türkçe

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Kapsamında Talimat Hk

Sirküler Tarih/No: 13.07.2012/645

Sayı

:ARGUYG1/7966

İstanbul,12.07.2012

 

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; 2012/12 sayılı "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı” nın 18.05.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin daha önce bildirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu talimatın uygulaması ile ilgili olarak "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamında işletmelerin kayıt ve onay prosedüründe belirlenen geçiş süreci de göz önüne alınarak talimattaki uygulamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Buna göre;

1- Onay/kayıt prosedürü tamamlanıncaya kadar üretim izni ve gıda sicil numarası almış işletmeler için etiketleme yönetmeliğine uygun ürünlere veteriner sağlık sertifikası düzenlenecek olup araç/konteynır için dezenfeksiyon belgesi aranmayacaktır.

2- Aynı işletmeden çıkıp aynı yere gidecek olan birden çok araç/konteynır için tek veteriner sağlık sertifikası düzenlenecek olup, her araca/konteynıra aslı gibidir tasdik edildikten sonra bir fotokopi verilecektir.

3- İşletmeden gümrüklü alana küçük partiler halinde yapılacak sevk işlemi için; ilgili firmanın talebi üzerine işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğünden veteriner sağlık sertifikası verilebileceği gibi firmanın talep etmesi halinde ürünün gideceği gümrüğün bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından da veteriner sağlık sertifikası tanzim edilebilecektir.

4- Küçük partiler halinde yurt içinde sevk edilen ürünler onay/kayıt prosedürü tamamlanıncaya kadar üretim izni ve gıda sicil numarası almış bir antrepoda toplanıyor ve daha sonra ihraç ediliyorsa; antreponun bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonrasında uygun bulunması durumunda bu ürünler için il/ilçe müdürlüğünce veteriner sağlık sertifikası düzenlenecektir.

5- İnsan gıdası olarak tüketilmeyen hayvansal ürünlerin ihracatında araç/konteynıra plastik güvenlik mührü uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan Parıltı

Genel Sekreter Yrd.