Türkçe

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Firma Listeleri

Sirküler Tarih/No: 10.08.2016/691

Sayı: 7020

İstanbul,10.08.2016

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda özetle;

- Ülkemizden su ürünleri ihracatı yapacak olan balıkçılık ürünleri işletmelerinin GTHB tarafından 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlendiği ve işletmelere ihracat yetkisi verildiği,

- GTHB tarafından su ürünleri ihracat yetkisi verilen işletme bilgilerinin, Avrasya Ekonomik Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) yetkili otoriterlerine bildirildiği ve ilgili ülke resmi rakamları tarafından yayımlandığı,

- AB için oluşturulan listelerde yer alan işletmelerin aynı zamanda diğer ülkelere de ihracat yapma yetkisine sahip oldukları, ancak bu listelerde yer almayıp sadece diğer ülkelere ihracat yetkisi bulunan işletmelerin GTHB tarafından ayrı listelendiği,

- "AB Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri işletme Listesi'nin GTHB'ye yapılan başvuruların incelenmesi üzerine yeniden düzenlendiği,

hususları ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi