Türkçe

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Ait Mevzuata İlişkin Görüşler

Sirküler Tarih/No: 21.10.2016/881

Sayı                    

:GSK/9054

İstanbul,20.10.2016

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Türk Gıda Koteksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Koteksi Gıda Katkı Maddelerine İlişkin Özellikler Yönetmelik Taslağı” ve "Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Spermasının İthalatında Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı”na ilişkin metinlerin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, mezkur Yönetmelik taslaklarına ilişkin olabilecek görüşlerinizin 24 Ekim 2016 Pazartesi tarihine kadar, Bakanlık'a iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize e-posta (suurunleri@iib.org.tr) yolu ile iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi