Türkçe

Gıdaların Etiketlenmesi

Sirküler Tarih/No: 03.11.2014/780

Sayı

: EGT/10037

İstanbul,03.11.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.10.2014 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nde pazara sunulan gıdaların etiketlenmesine dair mevcut mevzuatın basitleştirilmesi, geliştirilmesi ve daha açık hale getirilmesini amaçlayan 1169/2011/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği'nin 13 Aralık 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden bahisle,

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, gıdaların etiketlenmesinden gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisinin sorumlu tutulduğu; işletmenin AB üye ülkelerinde yerleşik olmaması halinde ise sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu; anılan tarihten sonra ülkemiz menşeli gıdaların AB pazarına sunumunda bir sıkıntıyla karşılaşılmamasını teminen bahse konu mevzuat değişikliği hakkında hazırlanan Ek'li bilgi notu

iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Bilgi Notu (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BilgiNotu.pdf 1.944,79 KB İndir