Türkçe

GİK 44. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 09.02.2012/150

Sayı

: ARGUYG3/1570

İstanbul,09.02.2012

 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 9 Şubat 2012 tarihli yazıda;

Ankara Anlaşmasının 6'ıncı maddesi uyarınca ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamak üzere Ortaklık Konseyinin 276 sayılı Kararıyla teknik komite mahiyetinde kurulmuş olan ve ülkemiz heyet başkanlığı, Bakanlıklarının AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi'nin (GİK) 44. Dönem Toplantısının 29 Şubat 2012 tarihinde Brüksel'de düzenlenmesinin planlandığı,

Bu bağlamda, TİM'e iletilmesini teminen söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüşlerin, özellikle ülkemizden AB üyesi ülkelere yapılan ticarette AB uygulamalarından kaynaklanan gümrük sorunlarının somut bilgi ve belgeler de eklenerek en geç 13 Şubat 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin gemi@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter