Türkçe

Girişimciliğe İlişkin Anket Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 18.04.2019/221

Sayı

: 614-02538

İstanbul,17.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini, e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek ve eğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, kadın ve genç girişimcilere ilişkin envanter oluşturmak, kadın ve genç girişimcilerin T.C. Ticaret Bakanlığı desteklerine ilişkin farkındalık düzeylerini ölçmek ve Bakanlıktan beklentilerini öğrenmek amacıyla anket çalışmaları yürütülmesinde fayda görüldüğü ve bu çalışmalar kapsamında kadın girişimcilerimize yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=60 adresinden, genç girişimcilerimize yönelik olarak hazırlanan ankete ise https://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=61 adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; üyelerimizin 05 Mayıs 2019 tarihine kadar söz konusu anketlere katılım sağlamaları hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi