Türkçe

Gümrük İşbirliği Komitesi 45. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 24.01.2013/77

Sayı

: EGT/954

İstanbul,24.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 23.01.2013 tarihli yazıda;

Ankara Anlaşması'nın 6. maddesi uyarınca Türkiye-AB ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamak üzere Ortaklık Konseyi'nin 2/69 sayılı Kararı ile teknik komite mahiyetinde kurulmuş olan Gümrük İşbirliği Komitesi'nin (GİK) ülkemiz heyet başkanlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden bahisle, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi 45. Toplantısı'nın 2013 yılı Şubat ayında Ankara'da gerçekleştirileceği

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen mevcut Gümrük Birliği kapsamında ülkemizden AB üyesi ülkelere yapılan ihracatta AB uygulamalarından kaynaklanan olası gümrük sorunlarının somut örnekler bazında destekleyici belgelerle birlikte (ek'li form vasıtasıyla) en geç 28 Ocak 2013 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_GIK.doc 33,50 KB İndir