Türkçe

Gümrük Müşavirliği ve Y. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Sirküler Tarih/No:06.10.2021/642

Sayı

:602-2374

İstanbul,06.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavir Derneklerince, Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesinin, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen 2022 yılı ekli "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin üyelerimiz görüşleri ile varsa uygulamada ortaya çıkan sorunların ekli form vasıtasıyla en geç 08 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
1 - 2020 ve 2021 Yılları Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri ile 2020 ve 2021 Yılları Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri (10 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Asgari Ucret Tarifeleri.pdf 611,94 KB İndir
Form_Asgari Ucret Tarifesi.doc 35,00 KB İndir