Türkçe

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bulgaristan Gümrük İdaresi Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 30.05.2012/507

Sayı

: EGT/6341

İstanbul,30.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.05.2012 tarihli yazıda;

Anılan Bakanlık ile Bulgaristan Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında, Bakanlık heyeti ile Bulgaristan Gümrük İdaresi heyeti arasında, 2012 yılı Haziran ayında Bulgaristan'da bir toplantının düzenlenmesinin öngörüldüğünden bahisle,

Söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların; özellikle ihracatçı ve nakliyecilerimizin yaşadığı sorunlara ilişkin somut bilgi ve belgeler (beyanname, TIR Karnesi, T1, tarih ve yer bilgileri vs) eklenmek suretiyle Meclislerine iletilmesi,

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde somut ve yaşanan sorunları kanıtlayıcı bilgi, belge, istatistiki verilere dayanmayan görüş, değerlendirme ve şikayetlerin toplantı gündemine alınması ya da bu hususlarla ilgili olarak Bulgaristan Gümrük İdaresindeki muhataplar nezdinde girişimde bulunulmasının mümkün olmadığı

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde söz konusu görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların, ek'li form vasıtasıyla en geç 05 Haziran 2012 Salı mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Bulgaristan.doc 34,50 KB İndir