Türkçe

Güney Amerika ve Karayipler Ülkeleri Bilgi Talebi

Sirküler Tarih/No:27.10.2021/692

Sayı

:725-2795

İstanbul,26.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ'un, Güney Amerika ve Karayipler ülkelerinin Büyükelçileri ile 18 Kasım 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığında bir çalışma toplantısı gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bölge ülkelere ihracatımıza ilişkin üyelerimizce gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ekli form vasıtasıyla en geç 27 Ekim 2021 Çarşamba saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_G.Amerika ve Kayipler.doc 35,00 KB İndir