Türkçe

Güney - Güney Expo 2013

Sirküler Tarih/No: 20.08.2013/630

Sayı

: EGT/8448

İstanbul,20.08.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.08.2013 tarihli yazıda;

28 Ekim - 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Nairobi / Kenya'da Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ev sahipliğinde "Güney - Güney Expo 2013 (Global South - South Expo) programının gerçekleştirileceği ve "yeşil ekonomi” temasıyla düzenlenecek söz konusu programa ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.southsouthexpo.org/ ve www.unep.org/south-south-cooperation adreslerinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi