Türkçe

Hedef Ülkeler

Sirküler Tarih/No: 08.01.2018/19

Sayı

: EGT/161

İstanbul,08.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 03.01.2018 tarihli yazıda; "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar"ın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının; "Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70'ini geçemez.” hükmünü; söz konusu Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ise; "Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilir.” hükmünü amir olduğu hususu hatırlatılarak,

Bu kapsamda, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Filistin, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, İran, İspanya, Japonya, Kamerun, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Senegal, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Venezuela'nın 2018 ve 2019 yılları için yurt dışı fuar destekleri açısından Hedef Ülke olarak tespit edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi