Türkçe

Helal Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

Sirküler Tarih/No: 22.02.2018/147

Sayı

: EGT/1430

İstanbul,22.02.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.02.2018 tarihli yazıda;

Küresel düzeyde helal ürün ticaretinin artmasının, farklı helal standartlarının ve belgelendirme sistemlerinin uluslararası ticaret üzerinde yarattığı engellerin belirginleşmesine yol açtığı, bu durumun helal ürünlerde ortak bir standardın oluşturulması ve belgelerin karşılıklı tanınmasına yönelik düzenlemelerin kabulü gerekliliğini daha da görünür kıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizin bu alandaki en temel girişiminin İslam Birliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) olduğu ve dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmaların SMIIC bünyesinde gerçekleştirildiği, söz konusu çalışmalar kapsamında, ülkemizde helal akreditasyonu konusunda faaliyette bulunmak, başta SMIIC olmak üzere uluslararası platformlarda helal akreditasyonu konusunda ülkemizi temsil etmek ve bu alanda yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulmasını teminen hazırlanan "Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun”un 18 Kasım 2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ayrıca ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. İhracatçılarımızın helal alanında sorun yaşadığı ülkeler,

2. Karşılaşılan sorunların niteliği,

3. Ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan helal belgelerinin dış

pazarlarda geçerliliği ve tanınırlığı,

gibi hususlarda bilgi temin edilmesi ve ihracatçılarımızın talep ve beklentilerinin öğrenilmesinin önem arz etmesinden hareketle, yukarıda ifade edilen üç hususa dair talep ve beklentilerin iletilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. TİM'e iletilmesini teminen konuya ilişkin varsa talep, beklenti ve değerlendirmelerin Ek'li görüş bildirim formu ile en geç 23 Şubat Cuma saat 13.00'a kadar Genel Sekreterliğimiz egitim@iib.org.tr adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_HelalPazarindakiSorunlar_22.2.2018.doc 34,50 KB İndir