Türkçe

Helal Sertifkası ve Veteriner Belgesi

Sirküler Tarih/No: 31.05.2012/510

Sayı

: ARGUYG1/6399

İstanbul,31.05.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda; Suudi Arabistan makamları tarafından ülkemiz kanatlı ürünleri ithalatına yönelik uygulanmakta olan yasaklamanın kaldırıldığına değinilerek, konuya ilişkin olarak Riyada Ticaret Müşavirliğimizden alınan muhtelif yazılarda;

· Suudi Arabistan'a gerçekleştirilecek kanatlı eti ve ürünleri ihracatında Helal Sertifikasının aranmakta olduğu, söz konusu sertifikanın, anılan ülke tarafından uygun görülmüş bir İslami kuruluş tarafından verilmesi gerektiğinin ekte yer alan toplantı tutanaklarından anlaşıldığı,

· Müşavirliğimiz tarafından konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen araştırmada, merkezi Mekke'de bulunan "Muslim World League” adlı kuruluşa akredite olan bir kuruluştan alınacak Helal Sertifikası'nın anılan ülkeye ihracatta geçerli olacağının ve söz konusu kurumun harekete geçmesi için konuya ilişkin olarak kendilerine başvurulması gerektiğinin öğrenildiği,

hususları ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilecek taze, dondurulmuş ve işlenmiş et ürünleri ihracatında aranan belgelerden olan Veterinerlik Sağlık Sertifikasının Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi tarafından değiştirilmesi ve düzeltilmesinin yanında, "beyaz et” ve "kırmızı et” için ayrı ayrı düzenlenmiş örnekleri ilişikte yer alan belgelerin Riyad Ticaret Müşavirliğimizden temin edildiği, bu meyanda ülkemiz tarafından Suudi Arabistan'a ihraç edilecek kanatlı eti ve ürünleri ihracatının sekteye uğramamasını teminen, yukarıda değinilen hususlarla ilgili olarak Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bilgilendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek: 9 Sayfa.

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Tutanak ve Sertifika Ornegi.pdf 3.358,54 KB İndir