Türkçe

Hindistan Haşhaş Tohumu İhracatındaki Gelişmeler

Sirküler Tarih/No: 13.03.2018/194

Sayı

:EGT/2025

İstanbul,13.03.2018

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz;

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan 02.03.2018 tarihli yazıda;

Haşhaş Tohumunun (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00) (Tebliğ No: 2016/2) ‘İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendiğine ilişkin 2016/2 No'lu Tebliğ, 11 Mart 2016 tarih, 29385 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede, ülkemiz menşeli haşhaş tohumu ihracatının, Kayda Bağlı İhracat mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının, lisans dağıtım sistemine yönelik açılan davalar nedeniyle bir süredir kesintiye uğramış olduğu ve ihracatın bir an önce başlaması için Hint makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden Ege İhracatçı Birlikleri'ne iletilen yazıda, Hindistan Merkez Narkotik Bürosu (CBN) tarafından ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının yeniden başlatılması ile ilgili duyuru yayımlandığı, söz konusu duyuruda da özetle; lisans dağıtımının 2016 yılı kamuoyu duyurusuna göre yapılan müracaatlar ve 2017 yılı kamuoyu duyurusundaki öncelik sırasına göre yapılacağı; firmalara kontratlarını uzatmaları için 30 günlük bir süre verildiği, son olarak da dağıtılan kotanın 18.558 ton olarak belirlendiği dikkate alınarak söz konusu miktarın ithalatına izin verileceği, en geç 28 Mart 2018 tarihine kadar Hindistan Merkez Narkotik Bürosu'na başvuruların yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi