Türkçe

Hindistan'a Yaş Meyve İhracatı

Sirküler Tarih/No: 27.03.2012/315

Sayı

: EGT/3684

İstanbul,27.03.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.03.2012 tarihli yazıda;

Hindistan'a taze meyve ihracatının gerçekleştirilebilmesini teminen Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği kanalıyla 2010 yılı Mart ayından itibaren Hindistan Tarım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğu; geçen süre zarfında mezkur Müşavirlik tarafından Hindistan Tarım Bakanlığı ile bulunulan temaslar neticesinde; elma, üzüm, çilek, şeftali, incir, dut, armut, portakal, domates, biber ve salatalık ürünlerinde bahse konu ülkeye ihracat potansiyelimizin bulunduğunun değerlendirildiği,

Bu itibarla, bahse konu ürünlerde Hindistan'a yönelik ihracatın gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, anılan Bakanlık tarafından öngörülmüş bulunan teknik düzenlemelere mütenasip olarak düzenlenmesi talep edilen belgelere dair Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu; söz konusu ürünlere müteallik olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı marifetiyle tanzim edilen analiz raporları ve diğer belgelerin anılan Müşavirlik tarafından Hindistan makamlarına 16.06.2010 tarihli notaları ekinde tevdi edildiği,

Bu meyanda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği yazısına atıfla, yukarıda ifade edilen ürünlerden elma ve turunçgil için gerekli sürecin tamamlanma aşamasında olduğu ve keyfiyete dair ek'te yer alan bildirimin Hindistan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanarak Dünya Ticaret Örgütü'ne intikal ettirildiği; Dünya Ticaret Örgütü tarafından söz konusu metne herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde, anılan bildirimin Hindistan Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından sürecin tamamlanacağının kaydedildiği,

Hindistan Tarım Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen şifahi temaslardan edinilen malumata istinaden, 2012 yılı Ocak ayından itibaren söz konusu bildirimde düzenlenmiş teknik standartlar çerçevesinde Hindistan'a elma ve turunçgil ihracatının gerçekleştirilebileceğinin ifade edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek:
Bildirim (17 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Bildirim.pdf 154,18 KB İndir