Türkçe

Hızlı Uyarı Bilgi Sistemi (RAPEX)

Sirküler Tarih/No: 12.04.2018/268

Sayı

:EGT/2695

İstanbul,11.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.04.2018 tarihli yazıda; Avrupa Birliği Komisyonu tarafından işletilen ve gıda dışı ürünler için kullanılan Hızlı Uyarı Sistemi'nin (RAPEX), 31 katılımcı ülke (tüm Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri) ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlığa ve güvenliğe risk arz eden ürünlerle ilgili bilgi paylaşımını sağlamak için kullanıldığı hatırlatılmakta; T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen RAPEX kapsamında ülkemizin sisteme katılımı için gerekli mevzuat çalışmaları ile uygulama altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü; ayrıca, sistemde yer alan ülkemiz menşeli ürün bildirimlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak, gerekli önlemlerin alınmasını teminen ilgili piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) kuruluşlarına ve konu hakkında ihracatçı firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla sektör kuruluşlarına iletildiği ifade edilmektedir.

Avrupa Birliği'nin 12 Mart 2018 tarihinde yayımladığı 2017 Yılı Hızlı Uyarı Sistemi (Rapid Alert System-RAPEX) Raporu'nda belirtilen, 2017 yılında ülkemiz menşeli güvensiz ürünler hakkında RAPEX'te yer alan bildirimler ve bu bildirimlerle ilgili değerlendirmelerin aşağıdaki şekilde olduğu bildirilmektedir.

"- RAPEX sisteminde 2017 yılında 51'i çocuk kıyafeti, 8'i motorlu araç, 6'sı elektrikli ekipman, 2'si saç boyası, 2'si mobilya, 1'i yapıştırıcı, 1'i tıraş köpüğü, 1'i bebek karyolası, 1'i emzik ve 1'i kadın kıyafeti olmak üzere 74 adet Türkiye menşeli ürün bildirilmiştir. 2016 yılına oranla ülkemiz menşeli ürünlere yönelik olarak gerçekleştirilen bildirimlerde % 70 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

- Bu bildirimlerin 30'u Bulgaristan, 13'ü Macaristan, 5'i Almanya, 3'ü Fransa tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Slovakya, Malta, Litvanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen bildirimler de bulunmaktadır.

- 2017 yılında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili yapılan 74 bildirimin 51 tanesi çocuk giysilerine ilişkindir. Bu giysilerin bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerini içerdiği anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz yılarda da ülkemiz menşeli çocuk giysilerine yönelik olarak Bulgaristan ve Macaristan tarafından çok sayıda bildirim yapılmıştır.

- Diğer taraftan, RAPEX'e yapılan 2201 güvensiz ürün bildiriminde sırasıyla en fazla Çin Halk Cumhuriyeti (%52,4), Almanya (%8,4), Fransa (5,3), Türkiye (%3,3) ve ABD (%3,2) menşeli ürünlere dair bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Mezkur raporda ürün dağılımı bakımından bildirimlerin oyuncaklar (%29), motorlu araçlar (%20), giysi, tekstil ve moda ürünleri (%12) ile elektrikli alet ve ekipmanlarda (%6) yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.”

Bu çerçevede; ülkemiz ürünlerinin yurtdışındaki imajının korunması açısından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu vurgulanmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi