Türkçe

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantıları

Sirküler Tarih/No: 24.04.2018/292

Sayı

:EGT/2989

İstanbul,24.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21.04.2018 tarihli ve "Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantıları” konulu yazı aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığınca 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul'da olmak üzere HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ kurulmuştur.

Anılan Birliğin Kuruluş Genel Kurul toplantısı, Birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile kuruluş genel kurul tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan veya başka bir Birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacaktır.

  • Hizmet İhracatçıları Birliğine 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar üye olan ve 5910 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c )bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen üyelik giriş aidatını (2.030 TL) 27.04.2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar ödeyen,
  • Başka Birlikten üyeliğini nakleden ve 5910 sayılı Kanun'un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c )bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen yıllık aidatı (2.030 TL) 30.04.2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ödeyen,
  • Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait "Temsilci Bildirim Yazısı” ile gerçek kişilere ait "Katılım Bildirim Yazısı” ve ilgili ekleri ile birlikte 30.04.2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Genel Sekreterliğimize tevdi eden ihracatçılar,

Kuruluş Genel Kuruluna katılabilecektir.

Adı geçen Birlik Yönetim Kurulu'na aday olmak isteyen hizmet ihracatçıları, son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar İMMİB Genel Sekreterliği'ne ibraz etmeleri gerekmektedir. Mali tabloların yurtdışı satış faslında, mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak, bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatı dikkate alınacaktır (Değerlendirme sürecinin hızlandırılmasını teminen hizmet ihracatına ilişkin özet YMM raporunun ibraz edilecek evraka eklenmesi faydalı olacaktır).”

EK.1: Bilgi Notu (3 Sayfa)
EK.2: Üyelik Taahhütnamesi (1 Sayfa)
EK.3: Üyelik Nakil Dilekçesi (1 Sayfa)
EK.4: Temsilci Bildirim Yazısı (1 Sayfa)
EK.5: Katılım Bildirim Yazısı (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ek 1.pdf 329,73 KB İndir
ek 2.pdf 350,33 KB İndir
ek 3.pdf 351,78 KB İndir
ek 4.pdf 271,80 KB İndir
ek 5.pdf 213,59 KB İndir