Türkçe

Hong Kong'a Deniz Ürünleri İhracatı

Sirküler Tarih / No: 04.10.2011/817

Sayı

: EGT / 10839

İstanbul,04.10.2011

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

   Hong Kong Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

   FEHD tarafından 2009 yılı Ekim ayı ve 2011 yılı Ocak ayı arasında ilgili kesimlerle yapılan danışmalar sonucuna göre, genel olarak öngörülen ithalat kontrollerinin desteklendiği; önerilen yeni ithalat kontrollerinin ise;

   -İthal edilen su ürünlerinin Cat I-Çok Yüksek Risk, Cat II-Yüksek Risk, Cat III-Orta Risk ve Cat IV-Düşük Risk düzeyleri şeklinde kategorize edildiği,

   -Yüksek riskli tetrodoksin içeren canlı su ürünlerinin; çok yüksek risk grubunda değerlendirilerek, ithalatının yasaklandığı,

   -Çiğ istridye, mercan kayalıklarında yakalanan 3 kg'dan büyük balıklar, balon balığı gibi yemeğe hazır (ready-to-eat) su ürünlerinin yüksek risk grubunda yer aldığı; bu ürünlerin ithalatında her parti için, ihracatçı ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş sağlık sertifikası veya açık denizlerde avlanan ürünler için gemi kaptanının imzalayacağı bir beyanname düzenlenmesi gerektiği; bunun yanı sıra, her parti için ithalatçıların FEHD'den önceden izin almaları ve deniz yolu ile ithalat için 8, hava ve karayolu ile ithalat için 2 saat önce FEHD'e bilgi vermeleri gerektiği; ithal edilen ürünlerin gerekli görüldüğünde kontrol edileceği,

   -Diğer canlı ve işlem görmemiş ürünlerin ortak risk grubunda değerlendirildiği; bu ürünlerin de resmi sağlık sertifikaları veya açık denizlerde avlanan ürünler için gemi kaptanının imzalayacağı bir beyanname eşliğinde getirilmesi gerektiği,

   -İşlenmiş su ürünlerinin genellikle düşük risk grubunda değerlendirildiği ve ithalatta özel bir önlem uygulanmadığı

şeklinde sıralandığı

bildirilmektedir.

   Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter