Türkçe

İhale ve Fuar Duyuruları

Sirküler Tarih/No: 22.06.2012/578

Sayı

: EGT/7243

İstanbul,22.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21.06.2012 tarihli yazıda;

Yunanistan, Kuveyt, Hong Kong ve Mozambik'te açılan ihaleler ile Bangladeş'te düzenlenecek olan fuara

ilişkin duyurular bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

İhale Duyuruları
Yunanistan 
Kuveyt 
Hong Kong 
Mozambik

Fuar Duyurusu
Bangladeş