Türkçe

İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti

Sirküler Tarih/No:18.01.2017/45

Sayı

:EGT/444

İstanbul,18.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nden alınan 30.12.2016 tarihli yazıda; L/2016-4 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, konteynere yüklenmek üzere Haydarpaşa limanına gelen ihraç eşyasının, liman sahasında konteyner içerisine doldurulduğu takdirde dolum tarihine kadar ardiyeden muaf tutulacağından bahisle,

Bu kapsamda, limanın İhracat Sahasında yer alan kapalı ambarına konulacak ihraç eşyası ile açık sahada konteynere yüklenmek üzere bekleyen ihraç eşyasından konteyner dolumunun yapıldığı tarihe kadar ardiye alınmayacağı hususu bildirilmektedir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi